HOME > >
제목 2020년 1학기 연세대학교 미래교육원 드론운용전문가 과정 수강안내
작성자 관리자
작성일 2020.02.25

                       2020년 1학기 수강안내

             

     

 

        드론운용전문가 과정 – 민간 자격증


        2020.2.3(월) ~ 3.9(월) 까지 수시 모집


        연세대학교 미래교육원

          http://worlddrone-edu.co.kr/index.php

  

       문의 전화주세요.... 자세하게 상담해드립니다.

첨부파일 20200225_월드드론교육원.jpg ( 53.03 Kbytes )